Basket

  Untick selected:   0
  1.  

    For fin : odborný dvojmesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Fin Star. 6x ročne. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/index.php?PageID=2195> ISSN 1339-5416.
    electronic journal

    electronic journal

  Untick selected:   0