Basket

  Untick selected:   0
  1. KOČIŠOVÁ, Kristína. Využívanie platobných kariet a efektívnosť bánk. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2014. ISSN 1212-3609, 2014, roč. 17, č. 1, s. 121-139.
    article

    article