Basket

  Untick selected:   0
  1. ŠNEGOŇOVÁ, Kristína. Klastrové iniciatívy v cestovnom ruchu na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Ema Mišúnová. Bratislava, 2014. 83 s.
    book

    book