Basket

  Untick selected:   0
  1. VRANKA, Miroslav. Štatistické skúmanie závislosti medzi vybranými ukazovateľmi : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Škrovánková. Bratislava, 2014. 48 s.
    book

    book