Basket

  Untick selected:   0
  1. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Komunikatívna gramatika angličtiny : kontrastívny prístup. Odborne posúdili Mária Šikolová, Svatava Šimková. 1. vyd. Bratislava : AKTUELL, 2014. 296 s. [11,86 AH]. ISBN 978-80-89153-96-1. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
    Komunikatívna gramatika angličtiny

    book

  Untick selected:   0