Basket

  Untick selected:   0
  1. KROŠLÁKOVÁ, Monika. [Ekonomika cestovného ruchu]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 25, s. 146-147. Recenzia na: Ekonomika cestovného ruchu / Mária Pachingerová, Anna Michálková, Viera Kubičková ; recenzentky Darina Eliašová, Mária Nedorostová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3768-1.
    article

    article

  Untick selected:   0