Basket

  Untick selected:   0
  1. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha. 4x ročne. Available on Internet: <http://www.regionalnirozvoj.eu/> ISSN 1805-3246.
    electronic journal

    electronic journal

  Untick selected:   0