Basket

  Untick selected:   0
  1. STRÄHLOVÁ, Jarmila. Stravovanie zamestnancov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1335-1508, 2015, č. 2-3, s. 108-123.
    article

    article

  Untick selected:   0