Basket

  Untick selected:   0
  1. JUŘÍK, Pavel. Století platebních karet. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2014. ISSN 1212-4273, 2014, roč. 21, č. 11, s. 38-39.
    article

    article

  Untick selected:   0