Basket

  Untick selected:   0
  1. RICHNÁK, Patrik. Zvyšovanie tvorivosti študentov prostredníctvom softvéru Plant Simulation. In Možnosti využitia softvérových nástrojov v pedagogickej a vedecko-výskumnej práci na KMVaL, FPM EU v Bratislave. Vedecký seminár. Možnosti využitia softvérových nástrojov v pedagogickej a vedecko-výskumnej práci na KMVaL, FPM EU v Bratislave : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2014 : Bratislava 11. 11. 2014. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2014. ISBN 978-80-225-4016-2, [13 s.] [CD-ROM].
    article

    article

  Untick selected:   0