Basket

  Untick selected:   0
  1. ŠRENKEL, Ľudovít. Znalecký posudok. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Plevník - Drienové : Inventic, s.r.o., 2014. ISSN 1338-2187, 14.4.2014, s. [1-3] online. Available on Internet: <http://www.podnikajte.sk/financie/c/1322/category/finacne-riadenie/article/znalecky-posudok.xhtml>
    article

    article

  Untick selected:   0