Basket

  Untick selected:   0
  1. CATRINA, Stefan - LALINSKÝ, Tibor. Absolútna a podmienená beta konvergencia ekonomickej výkonnosti v EÚ. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, Február 2015, roč. 23, č. 2, s. 5-11.
    article

    article