Basket

  Untick selected:   0
  1. FLOCHOVÁ, Eleonóra. Vedľajšie vety príslovkové účelové IV. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XXIV. : nekonferenčný zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA Bratislava, 2014. ISBN 978-80-89328-96-3, s. 11-17 CD-ROM.
    article

    article

  Untick selected:   0