Basket

  Untick selected:   0
  1. PÁLEŠOVÁ, Lucia. Uplatňovanie sociálnej politiky štátu v cestovnom ruchu na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Mária Pachingerová. Bratislava, 2015. 88 s.
    book

    book