Basket

  Untick selected:   0
  1. BRZICA, Daneš. Motivácia aktérov pri smerovaní k znalostnej spoločnosti. Recenzenti: Edita Nemcová, Monika Šestáková. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014. 282 s. ISBN 978-80-7144-238-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    book

    book

  Untick selected:   0