Basket

  Untick selected:   0
  1. KRNO, Ľuboš. Povodeň na Dunaji 1965 a súčasnosť. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2015. ISSN 0322-886X, 2015, roč. 58, č. 7-8, s. 7-11.
    article

    article