Basket

  Untick selected:   0
  1. JANDORA, Jan - ŘÍHA, Jaromír. Vymezení rozsahu zvláštní povodně a odhad jejich dopadů. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2015. ISSN 0322-886X, 2015, roč. 58, č. 7-8, s. 23-28.
    article

    article

  Untick selected:   0