Basket

  Untick selected:   0
  1. PAUHOFOVÁ, Iveta. Paradigmy zmien v 21. storočí : Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu [elektronický zdroj]. Recenzenti: Vladimír Gonda, František Ochrana, Vincent Šoltés. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013. online [272 s.]. VEGA 2/0004/12, VEGA 2/0104/12. ISBN 978-80-7144-211-0.
    Paradigmy zmien v 21. storočí

    electonic book

  Untick selected:   0