Basket

  Untick selected:   0
  1. FLOCHOVÁ, Eleonóra. Vedľajšie vety v nemeckom odbornom ekonomickom texte. Príslovkové vety miesta a spôsobové vety zvláštneho okolnostného deja. In Nové výzvy pre vzdelávanie v oblasti odborného jazyka a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2015. ISBN 978-80-969043-9-6, s. 125-132 CD-ROM.
    article

    article

  Untick selected:   0