Basket

  Untick selected:   0
  1. ONDREJOVÁ, Zuzana. Praktické spojenia pre ekonómov pre účely odbornej konverzácie v angličtine (FRÁZNIK I.). Recenzenti: Ľubica Hulajová, Darina Halašová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 83 s. [3,20 AH]. ISBN 978-80-225-4139-8. [Copy count : 12, currently available 7, at library only 3]
    book

    book

  Untick selected:   0