Basket

  Untick selected:   0
  1. PŘÍVARA, Andrej. Globalizácia a regionalizácia migrácie v interdependentnom svete. In Medzinárodná migrácia - problémy a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4187-9, s. 36-41 CD-ROM. VEGA 1/0210/13.
    article

    article

  Untick selected:   0