Basket

  Untick selected:   0
  1. BOLEK, Vladimír - ROMANOVÁ, Anita. Zákon o e-Governmente po novele. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 12, s. 2-6.
    article

    article