Basket

  Untick selected:   0
  1. OBADI, Saleh Mothana et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : krehké oživenie globálnej ekonomiky v čase relatívne nízkych cien ropy a pretrvávajúcich geopolitických rizík. Recenzenti: Vladimír Gonda, Igor Kosír. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2015. 336 s. VEGA 2/0009/12, VEGA 2/0070/15, VEGA 2/0104/12. ISBN 978-80-7144-245-5. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 1]
    Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky

    book