Basket

  Untick selected:   0
  1. ČIHOVSKÁ, Viera et al. Euromarketing - faktory a determinanty jednotného európskeho trhu [elektronický zdroj]. Recenzovali: Jaroslav Kita, Andrej Kriváň. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [169 s., 10,22 AH]. KEGA 018EU-4/2014. ISBN 978-80-225-4208-1. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
    Euromarketing - faktory a determinanty jednotného európskeho trhu

    electonic book

  Untick selected:   0