Basket

  Untick selected:   0
  1. ČIDEROVÁ, Denisa et al. Alternatívy vývoja európskej integrácie. Časť 2. Recenzenti: Víťazoslav Balhar, Lenka Šprochová. 2. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 309 s. [23,77 AH]. VEGA 1/1057/12, KEGA 002EU-4/2015. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/daQWHedUoy> ISBN 978-80-225-4213-5. [Copy count : 30, currently available 20, at library only 4]
    book

    book