Basket

  Untick selected:   0
  1. PACHINGEROVÁ, Mária. Starnutie populácie Slovenska a výzvy pre cestovný ruch. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4199-2, s. 149-162 CD-ROM.
    article

    article