Basket

  Untick selected:   0
  1. Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní. Medzinárodná dištančná konferencia študentských vedeckých prác. Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní V. Otvetstvennyj redaktor: Jaroslav Kultan, E. P. Čirko ; recenzenty: Peter Schmidt, Vladimir Galjaev. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 177 s. [10,83 AH]. ISBN 978-80-225-4205-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
    book

    book

  Untick selected:   0