Basket

  Untick selected:   0
  1. SCHMIDT, Peter. Recenzia na zborník materiálov Medzinárodnej dištančnej konferencie študentov a doktorandov Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní. In Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní. Medzinárodná dištančná konferencia študentských vedeckých prác. Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní V. : [zborník príspevkov] : medzinárodná dištančná konferencia študentských vedeckých prác : Bratislava, 10. decembra 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4205-0, s. 174. Recenzia na: Informačné technológie v ekonomike a vzdelávaní V. = Informacionnyje technologii v ekonomike i sisteme obrazovanija V. : sbornik materialov meždunarodnoj naučno-praktičeskoj studenčeskoj konferencii : Bratislava, 10 dekabrja 2015 goda : [zborník príspevkov] : medzinárodná dištančná konferencia študentských vedeckých prác : Bratislava, 10. decembra 2015 / otvetstvennyj redaktor: Jaroslav Kultan, E. P. Čirko ; recenzenty: Peter Schmidt, Vladimir Galjaev. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4205-0.
    article

    article

  Untick selected:   0