Basket

  Untick selected:   0
  1. ADAMCOVÁ, Monika. Medzinárodné lodné spoločnosti v cestovnom ruchu (problematika zamestnancov v lodnej spoločnosti Celebrity Cruises) : diplomová práca. Školiteľ: Mária Pachingerová. Bratislava, 2016. 75 s.
    book

    book

  Untick selected:   0