Basket

  Untick selected:   0
  1. HODÁČ, František. Tomáš Baťa : život a práce hospodářského buditele. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 525 s. Edice Inspirace Baťa. ISBN 978-80-7454-524-5. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
    book

    book

  Untick selected:   0