Basket

  Untick selected:   0
  1. Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Erihplus. Bratislava : Slovenská akadémia vied. 3x ročne. ISSN 0021-5597. Available on Internet: http://www.juls.savba.sk/ediela/jc/
    journal

    journal

  Untick selected:   0