Basket

  Untick selected:   0
  1. KOTLEBOVÁ, Jana. 9th International conference on currency, banking, and international finance. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Október 2016, roč. 24, č. 5, s. 32-33.
    article

    article

  Untick selected:   0