Basket

  Untick selected:   0
  1. TUČNÍKOVÁ, Daniela. Ako sa "darí" slovenskej ekonomike v období rokov 2013-2015? In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0042/13.
    article

    article

  Untick selected:   0