Basket

  Untick selected:   0
  1. ŠKRINIAR, Pavel. Základom spokojnosti je vedieť, čo kupujem. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, December 2016, roč. 24, č. 6, s. 26-27.
    article

    article

  Untick selected:   0