Basket

  Untick selected:   0
  1. BŘEČKOVÁ, Pavla - NĚMČICKÁ, Irena. The Influence of Bata Shoe Company development on entrepreneurship and implications for the present. In Acta VŠFS : economic studies and analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2016. ISSN 1802-792X, 2016, vol. 10, no. 2, s. 93-114. Available on Internet: <http://www.vsfs.cz/periodika/acta-2016-02.pdf>
    article

    article

  Untick selected:   0