Basket

  Untick selected:   0
  1. ŠTEFANKO, Jozef. K fenoménu kodifikácie súkromného práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. ISSN 0032-6984, 2017, roč. 100, č. 1, s. 16-37.
    article

    article

  Untick selected:   0