Basket

  Untick selected:   0
  1. 2016 ,č. 2. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016. ISSN 1336-7420 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    Forum statisticum Slovacum

    journal

  Untick selected:   0