Basket

  Untick selected:   0
  1. ANÝŽOVÁ, Petra. Návratnost terciárního vzdělávání v růstu kompetencí a platu: mezinárodní srovnání. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2017. ISSN 0049-1225, 2017, roč. 49, č. 1, s. 150-152.
    article

    article

  Untick selected:   0