Basket

  Untick selected:   0
  1. ĎURIŠOVÁ, Dominika. Aplikácia hotelových štandardov vo vybranom ubytovacom zariadení : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 55 s.
    book

    book

  Untick selected:   0