Basket

  Untick selected:   0
  1. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. K vyberaniu dane zrážkou. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 5, s. 2-15.
    article

    article