Basket

  Untick selected:   0
  1. KRÁLÍČEK, Vladimír - MOLÍN, Jan. Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu. Praha : Wolters Kluwer, 2014. 231 s. ISBN 978-80-7478-557-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
    Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu

    book

  Untick selected:   0