Basket

  Untick selected:   0
  1. ŠKRINIAR, Pavel. Crowdfunding - v dave je sila i peniaze. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 7, s. 38-39.
    article

    article

  Untick selected:   0