Basket

  Untick selected:   0
  1. Po padesáti letech od vynálezu bankomatů význam hotovosti klesá. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 7, s. 48-49.
    article

    article

  Untick selected:   0