Basket

  Untick selected:   0
  1. ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana - HÁJEK, Tomáš. Aktuársky softvér Prophet a jeho využitie v životnom poistení. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník abstraktov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov študijného programu Aktuárstvo (3. ročník) : 3. - 5. júla 2017, vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave vo Virte. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4399-6, s. 23 CD-ROM. VEGA 1/0618/17.
    article

    article

  Untick selected:   0