Basket

  Untick selected:   0
  1. BORÁKOVÁ, Marta. Virtuálna registračná pokladnica. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 14, s. 43-49.
    article

    article