Basket

  Untick selected:   0
  1. ONDREJOVÁ, Zuzana. Praktické spojenia pre ekonómov pre účely odbornej konverzácie v angličtine (FRÁZNIK II.). Recenzenti: Ľubica Hulajová, Darina Halašová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 122 s. [4,5 AH]. ISBN 978-80-225-4419-1. [Copy count : 12, currently available 6, at library only 3]
    book

    book

  Untick selected:   0