Basket

  Untick selected:   0
  1. 2013 ,č. 5-7. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013. 6x ročne. ISSN 1336-7420 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    journal

    journal