Basket

  Untick selected:   0
  1. SOBKOVÁ, Martina. Stanou se telefonní operátoři novými bankami? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 1, s. 32-33.
    article

    article