Basket

  Untick selected:   0
  1. JANKŮ, Šárka. Vzdělávaní na způsob „Baťa". In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 4, s. 30-33.
    article

    article

  Untick selected:   0