Basket

  Untick selected:   0
  1. MUSIL, Radek. Myslíte, že musíte čekat v bance? Omyl, crowfunding je tu! In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 2, s. 28-29.
    article

    article

  Untick selected:   0